Mindfulness / MBSR

Mindfulnessbaserad stresshantering – MBSR är ett 8-veckorsprogram som följer standards från Center for Mindfulness i USA. Det är väl beprövat världen över, utvecklat av John Kabat Zinn, och grunden för mycket av den forskning om mindfulness som finns i världen idag.  Vetenskapen ger starkt stöd när det gäller effekter på stress och utbrändhet, smärta och depression och de positiva effekterna av träning av medveten närvaro. Mindfulnessträning är ett redskap för att själv kunna påverka hur du mår och hur du kan hantera din verklighet både privat och i arbetet. Genom praktiska och mentala övningar ökar förmågan att hålla fokus och stanna kvar i ögonblicket.

Dagens arbetsliv är ofta intensivt, hektiskt och “kräver” att vi kan hålla koncentration och fokus på många olika saker. Det innebär att vår hjärna kan behöva tränas i att hålla kvar fokus istället för att “flippa” mellan olika fokus eller tankar hela tiden, vilket i sin tur ger positiva effekter på återhämtning, förmåga att hantera motstånd och “tänka klart”.

Mindfulness handlar om att vara närvarande, här och nu i livet så som det är, utan att döma utifrån tidigare erfarenheter eller värderingar och med ett accepterande förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Kurserna omfattar närvaroträning och meditation genom andningen och kroppen, i dagliga situationer, yoga och kroppsscanning (närvaro i kroppens olika delar). Vi reflekterar i gruppen och får kunskap om stress och hur vi kan möta oss själva och vår tillvaro i olika situationer.

MBSR 8-veckorskurs följer standards för MBSR. Vi träffas 8 ggr à 2,5 timmar samt en heldag à 6 timmar på en lördag eller söndag i andra halvan av kursen. Du får hemuppgifter som tar ca 45-60 minuter per dag att göra mellan kurstillfällena. Det är väsentligt om du vill lägga tid på att göra dessa då det är först genom att verkligen träna regelbundet som du kan uppleva effekter av kursen. Se kurser/aktiviteter för datum och pris.

Mindfulnesskurs erbjuds med 1,5 timmes träffar en gång i veckan i 8 veckor under våren 2015 i Bromma och/eller på Kungsholmen (kursen har tidigare gått 2 terminer på Västerorts yoga & rehabcenter i Vällingby). Det är en komprimerad 8-gångerskurs där vi plockar essensen ur MBSR-programmet.  Fokus ligger på praktisk träning där vi går igenom de grundläggande övningarna med kortare stunder reflektion och teori. När du går denna kurs uppmanas du även träna hemma mellan kursträffarna ca 15-45 min/dag de flesta dagar i veckan. Se kurser/aktiviteter för instruktioner om kursdatum och anmälan.

 

Läs gärna på www.cfms.se / Center for Mindfulness Sweden för mer info om Mindfulness och de utbildningar jag gått!